OFERTY

24.04.2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 dotyczące zakupu i dostawy mieszalnika homogenizującego.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

27.04.2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017 dotyczące zakupu , dostawy i uruchomienia uniwersalnej etykieciarki automatycznej do opakowań płaskich, eliptycznych i okrągłych.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty